ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับ Trip รถโดยสารขบวนพิเศษ ที่ 917/918

เดินระหว่าง ชุมทาง แก่งคอย- ชุมทางฉะเชิงเทรา - ชุมทางแก่งคอย

เป็นเส้นทางที่ไม่มีรถโดยสารวิ่งผ่านโดยภายในเส้นทางจาก

ชท.แก่งคอยจะผ่าน สถานีบุใหญ่ , อุโมงค์พระพุทธฉายสถานีวิหารแดง

, สถานีองครักษ์ , ชท.คลองสิบเก้าสถานีบางน้ำเปรี้ยว , ชท.ฉะเชิงเทรา

แล้วทำขบวนกลับไป ชท.อีกครั้งนึง  

Comment

Comment:

Tweet