Update

บ้านใหม่ กิ๊บๆ

posted on 17 Mar 2009 14:47 by nooneung-srt in Update

ไปซื้อบ้านใหม่มา ไม่ไกลจากบ้านเดิมหรอก

เดือนแรกจะลงต้นไม้ทำสวนก่อน

*มองจากห้องรับแขก

*จากห้องรับแขกขึ้นชั้น 2 และทางเดินไปห้องอาหาร

*บ้านตรงข้าม

*ต้นไม้ใหญ่ที่โครงการเอามาลงให้

*สวนข้างบ้าน ว่าจะลงหินอ่ะ

*น้ำพุ (ไหนอ่ะ)

*ห้องนอนของหนึ่งด้านทิศตะวันออก

*ห้องนอนของหนึ่งทางทิศเหนือ

*มองเข้าไปทางห้องรับแขก

*โรงรถ ล้นล่ะสิ ต้องไปจอดข้างนอกคันนึง

*ไว้จะมาอยู่น๊า ให้คุณช่างอยู่ไปก่อน

ห่างไกลจากรถไฟ

posted on 17 Mar 2009 14:36 by nooneung-srt in Update

ได้งานที่ไม่ใช่เป้าหมายของตัวเอง ไม่เป็นไรถึงจะไม่มีเวลาได้โดยสารรถไฟ

 

แต่ยังไง 1 ก็ยังมีรถไฟจำลองอยู่ (เป็นเจ้าของกิจการเองซะเลย)